شبكة حبي لك المنتدى

للتسجيل اضغط هـنـا

اضغط هنا لمشاهدة آخر المشاركات بالمنتدى


التغريدات والاهداءات

قديم 30-01-2010, 07:03 PM   #1

 رقم العضوية : 31748
 تاريخ التسجيل : 19 - 1 - 2010
 الحالة الاجتماعية : عازب
 الجنس : ذكر
 الدولة : سوريا
 المشاركات : 1,549
عدد الاعجابات التي تلقيتها : 1
 عدد النقاط : 65
 تقييم المستوى : عاشق سهى will become famous soon enough

عاشق سهى غير متواجد حالياً

افتراضي أإنتي أنثى .. فلتكونيٌ أنثى بجد !


مَـوِلُـوِدَ جَدِيَدْ * الجَنّسْ أُنّثَـىْ تَكُبَرِ هَذِهْ الأُنَثَـىْ وتَعِيـشَ طُـوِلْ حْ ـيَاتَهَـا بـْ مُسَمّـى أُُنَثَـى وتَمُـوِتْ

وهِـي أُنّثَـى
خُلِقَتْ وعَاشّـتْ ومَاتَتَ وهِـيْ ماتَحَمِـلْ مِنّ الأُنُوِثَـةْ إلآ مُسَمّـاهّـاْ


وهّذا اللّـيْ صَـايِـرِرِ * نُشُـوِفْ بَنّـاتْ " أفَضِـلّ نسّمِيهُمَ مَخَلُوقَـاتْ " عَالةْ ع الأُنُوِثَـة ْ


الأُنَثَـىْ إنّسَـانةْ أرِقـَىْ .. كَانَتْ ومّازَالَتْ المّلَهَـمْ الأوُلَ لـ غَزِلْ الشُعَـرِاءْ

وبـْ المّوضُـوِوِعَ هَـذا بكَتُبْ لُكُـمّ عَـنّ مـلآمِحْ الأُنَثَـىْ " المُكَتَمِلَةْ الأُنُووثَـةْ " ** مّنَ كُـلَ


الجَوِانّبْ "بإخَتَصَـارِ" مـلآمَحْ الأُنَثّـىْ الحقِيقِيـةْ
المُـ عْ ــآآمَالآتَ

مَلِتَـزْمّـة بَدِيِنّهـاْ


حَسَنّـة الأخَـلآقْ


مُؤدبَـة مّـع الصَغِيـرِ والكَبِيِـرِ


تَحَتْـرِمّ الكَبِيَـرِ والصَغِيَـرِ لأنّهـا تحَتَرِمّ نفَسَهّـا أوُلاً وأخِيَـراُ


تبْعَـد بأكَبّرِ قَدرِ الأمّكَـانْ عنّ المشَاكِـلْ << مو تعَتَبِرِهْـا فـرِدْ عَضّـلآتْ وقَوةْ شخَصِيَـاتْ


لهَـاْ قِيَـمّ ومّبّـادِيءْ صَحِيَحَـةْ ماشَيْـة عَلِيّهـاْ بحَيَاتّهـاْ


مّاشَيَـةْ بْحَدوُدَ الشّرِعَ والعَـرِفْ


أبْتَسامّتَهـاْ دائِمّـا مُشَرِقَـة ع وجِهَهَـاْكَلّهَـا حَيّويَـة ونّشّـاطْ لمّا تُشُوفَيِهَـا تحَسّـيَ أنَهـاْ فعـلاً شّابْـة


لمّا تكُـوِنْ بْمّكَـانْ تَمّـلأهَ حَيَـاةْ وتَتَرِكّ بصَمّتَهـاْ


لهْـا أهَدّافْ وطَمّـوحْ * إنّسانَـةْ منّتَجـةْ


مُتّعَلِمـةْ * مُثَقَفـةْ * " مُو ثَقافَـةْ مُطِرِبِيَـنْ وسَتّـارِ أكَادِيمّـيْ " ولاثَقَـافَةْ مُقَتصَـرِةْ ع الجّمَالْ

والمّيِكْ أبْإذا جَلّسَتِـيْ مّعَـاهَاْ تفِيَدَكْ وتَسَتَفّيـدْ مّـوْ بَـسْ تضَيـعْ وقَتِكْ بالحَـشْ والنّمّيِمْـة


نّـاصَحـةْ * صَادِقّـةْ * مُتَـزنَةْ * رَزِينّـةْ * بعِيَـدهـْ كُـل البَـعدْ عَـنّ التَكَبُـرِ والغُرُوِرَ


تَعَرِفْ قِيمّـةْ نفَسَهْـا وأهَلّهـا * حَرِيصّـةْ ع سُمّعَتَهْـا


مّاتـرِفَـعْ صـُوتَهـاْ ع أحَـدْ


وغْ ـيِرِهَـاْ كثِيَـرِ .. مّاتخَفـىْ علِيّكُـمَ وأنُتُـو أعَرِف فِيِهـْـاّ ~ ..
التصّـرِفَـاتْ
جَلّسَتهْـا صَحِيْـة


هـادِئَـةَ


خّجُـوِلةْ " صفَةَ تتَمّيـزَ بهَـا الأُنَثَـىْ * فلّـوْ مّاكـانًتْ فَيَهـاْ حطَـيْ × علّيَهـاْ


صَـوِتّهَا مُنّخًفِـضْ مُـو مُتَذَبْـذِبْ << مُـوِ تُخَـرِجِـيْ مّنَ عِنَدهْـا لـ عِيَـادَةْ الأذَنُ !!


مشَيَتهَـا رِاكّـزِهْـ وااثِقّـةْ وقُـورِةْ هـَادِئـةْ زيّ النّسَمّـة بَدُونّ تغَنُجّ ولآ تَمَايْلَ <<بنَـات تحَلّفِـي

أنّهـنّ مشـَاركـاتْ بِسَبـاقْ الهجًـنّ ..ضحْ ـكًـتهَـا نّـاعْمَـةْ سـَاحّـرِرِةَ أقـرّب للـ إبَتِسْـامّـةَ منّ القهقَـهًـة


تحَرُكَـاتّهـاْ نّاعمَـةْ وقَلِيّلّـةْ << مُـوتًزّعجَـكْ بـ خشَخَشَتّهـاْ وتجيِبْ لكـْ الحًـولَ .. فِـيَ بنّـاتْ أشكـْ ان

تحَتهْـنَ جمّـرِهْ ..


ماتتَدخْـلّ ف اللّـيَ مايَعَنِيَهْـاااماتتفَلّسَفْ ع الفَـاضِيْ والمّلّيَـانْ ..


حكَيّهـاْ واضَـحْ مفَهُـوِوِمّ يخُرُجْ مـنّ فَمّهـاْ بَانّسيَــابْماتّسّمـعِيْ من فمّهـا ولآ لفظَـةْ صبيَانِيًـةْ أبَداً ولآ " ع ـرِبَجِيّـةْ " << وهّذيَ صايَرهـْ ف هـالآيّامْ

لآ وبَعًـدْ تتبَـاهـىّ ؟


الكَلّمّـاتْ النَابيـهْ ماتنَطَقْهـاْ أبْداً << وجَـعْ * يـَازِفّتَ ألـَخْ * البّنّ.ـتْ اللّـيْ

تسَمّعِيِهَـا تقُـولَ كـِذا أحّكَمـيَ علِيَهـْا بالهمّجيَـةْ ..الكَلّمّـاتْ اللّـيَ تخَدَشْ الحَيْـاء لَـوُ تموُتَـيَ تسمّعِيِهَـا مـنّ فَمّهـاْ


الـدّق والتَطبِيَـلّ وشـ غّ ـلْ الطَقاقَـاتْ ماتسَويْـه << كثَيَرِهـ هالأيَـام الله لايبْـلآنّاإذا اتّكَـلّمـتَ بـ التَلِفُـونْ أو عـ السيَلوليّـرِ صُوتهّ،ـا مُنَخَفـضْ مـع وَضَـوحْ << مـوتصَارخّ كُلَهـمّ

ع ـرفَـوا كُـل أخبـارِهّـاْتـَرِاعِـيْ قـوأعَـدْ الأتِيَكِيَـتْ والـذُوقَ العَـامْ - مسَتمّعَـة جِيَدهـْ ..

ومُحـاورِهـّ ممتَعّـةحَكِيّهـاْ ذوُقَ ومّرِيَـحْ << مُـو تقُولكِـ هيييييَـهْ أنتَـيْ أو يّا أنَتَـيْ كأنّهـْا داخَلّـة عليَكِـ منّ الشّـارِعَ


تبتَـعّدّ عـنَ الهَمّـز واللمّـز والمنّـاجَـاةَ والضحَكْ مـنّ غ ـيَرِ سّـببَ

لأنّـوو ... ؟طبَيَعَيّــه غيَـرِرِ متصَنّعـةَ << أتمَـنّـىْ الأرض تبلّعنّـيَ لمّـا أشـُوفَ متصَنّعـة مكّشَـوفِْ ..كُلَ تَعَامُـلآتَهّـا تحَـتْ بنّـدْ " لـوسَمحَتِـيْ * حاضَـرِ * مُمَكَـنّ ؟ "نشيَطَـةْ .. مّسَتبشَـرِةَ .. ماتَسَمعِيَ منّهـاْ : تعّبَانّـةْ .. طّفَشَانّـةْ .. زهَقَانّـةَ .. وكـل الألفَاظْ اللّـي

تحَسسَكْ بإنّهـا بـ 80 سَنّـة ؟

تصَرِفَاتْ كثَيّـرِ يسَونّهـا البَنّـاتْ ومأخذيّنّهــا عَـادّهـْ .. وتَخَـرٍِب أنُوثَتَهُـم :
أكَـلَ العَلّكـةْ " لبّـانْ " بَكُـلْ وقَـتَ .. شكَلّهَـا بجّـد مـُو حُلُـوْ .. والأفَضّـعْ انّهـَا تتكَلّـمْ مـعّ أحَدْ

واللبّانَـةْ بـ فَمّهَـاا


قضَـمّ الأظَافِرِ .. بَجَـدْ حـَرِكةْ بشَـ عْ ـةَ واللّـي تعَانّيَ منَهَـا المحلّوَل

بالصيَدَلِيَاتّ : ) ..


حـَكَ الأذَنّ .. إذا عَنّدِكْ التَهَابْ حَـاوُلِـيْ تعَالجِيْـهْ عَشَـانّ تتخَلَصِـيْ منّ المواقَفَ المحَرجَـةْ ..لمّسَ الشَعَـرِِرِِ بإسَتَمّرِارِ << حَتَـىْ تلَـوَعْ الكَبَـدْ وماتَأخَذّيَ منّ يَدهّـا شّئ أو تَسَلِمّيْ علِيَهَـا وتـَدلَ

عْ التَـوتَرََِ وعَدّمْ الثَقَةْ بالنَفَسْ ..وهَذيّ حَرِكـةْ مُـو حَلَـوةّ ومُلّفَتة .. وهِـيَ تقَشِيِـرِ الشَفَايِفّ


فَرِقَعّـةْ الأصَابِـعْ << غَيَـرِ أنّهـَاْ بَشَعَـةْ ومَزعَجـةْ أحَسَهْا تَآلّمّ مَـا أدِرِيَ

كَيَـفَ يسّوُنَهْـاا


أوُقَـاتْ تَجَلّـسْ وحَدهْ وحَاطّـه رِجِلَ ع رِجـلَ وطُـوِلَ الُوقَتْ تهَزِ رِجِلْهـّا وتَمّرِجِحَهّـاْ << حشَـىْ

مَـلآهِي


أو تَجَلّسـِي جَنّبْ وحّدهـْ تَلآقِيَهَـا تَهـزْ َتَهـزْ تَهـزْ تَهـزْ .. مُزِعِجَـةْ تَوتَـرِكَ وتَرِفَعَ ضَغظِكْو تِجِيَ وحَدّهْـ كُلّ شُـوِيَ تَطّلـعَ شـئّ من الشَنَطـةْ .. ألَـف طّعّـشَ مـرِرِهـّ تطََعْ المـرِايّـا " ماعْ

ـنّدّهـَا ثَقَـةْ " .


أو طُـوِلَ الجَلّسـةْ الجَوُال ف يّـدهـَا !! << سفّيَـرِهـْ الأُخَـتْ ؟


العَصَبِيَهْ * دمّـارَ الأُنُوثَـة * وتقَـللْ الهِيِبْـه والُوقَـارِ ..


كَثَرِة التَلّفَتْ وتَرِكيِـزِ النّظَـرِ ع الأشَخَـاصّ ماورآهّـا إلا الخَفـةْ


إذا كِنّتّـيْ بـ قِعَدّهـْ ايّـاكْ من الكـلآمَ الكثَيَِـرِ وأعطِيَ غَيِرِكْـ مجّـالْ


إذا كنّتّـي مـنَ النّـاسَ اللّـيَ طُـوَلْ الجَلّسَـة تَـرددْ : أنّـاا رحَتْ وأنّـا

أشتَرَيَـتْ وأنَـا جـبَتَ وأنّا

وأنّـا .. حـولِيّ الخـاَلآص مّنَهـَاالأنّـه أسَلُـوبْ مُنّفَـرِرِ والنّـاسَ رآحْ تقُـولْ عليِكِـ ْ حْ ـدِيثّـةَ نعَمـِةْ

وغّ ـيَرِهَـا الكَثَيِـرِرِ ** فـالأفَضّـلْ تنَتبِهّـيْ لـ نّفَسِكْ وتعَدِلّيْ تَصَرُفاتِكْ لاينّتّقَدُونِكْ ويتَكَلّمّـونْ علِيَكْ


"ويـَابَخّـتْ منّ بَكَـانِـيْ ولآضَحَكْ النّـاسْ علّيَـاْ "


اتمنى من البنات ميزعلون


HYkjd Hken >> tgj;,kdR Hken f[] !من مواضيعي
0 الإعتراف الاخير قبل الرحيل --- وداعا
0 فضائح ستار أكاديمي 4 بالصور - للكبار فقط
0 الصداقه
0 تعــال انت وهي
0 حديث الجمعه - الحلال بين والحرام بين
0 هذه هي الحياة
0 مشـــاعر مصوره ربما تنتهي مع الزمن
0 خيالك مايفارقني..
0 للأسف نستني على الخط وسمعتها تخون ,,,
0 ليت السّماِْ .. لآ دَعيت الله تِمْطر وصَـآل
0 قلبي اذنب في غرامك وانت ماحليت قيده
0 إِني على الوعدِ وعدْ
0 إِني على الوعدِ وعدْ
0 ماأحبه مثل اول بس عمري ماكرهته
0 رسالة صعيدي من ألمانيا
0 صووور الفنانة التركيةلميس (توبا)صور سكسية جامدة جدااااا
0 يارب لا تفجعنا
0 بدون تعليق
0 الأم.. مكانتها ودورها -- كل عام وكل الامهات بخير
0 اعترف امامكم جميعا ارجو الاضطلاع
0 [..\.. الغ ـيبه واثـــارـهـا على المج ـتمع والمنتدياتـ ..\..]
0 آختنقـت وآنـت تعـرف وين آلاقـي أكسجيـن
0 وسيأتي يوم ستتمنى برد الدنيا على حر الآخرة
0 حركات سكسية مثيرة للازواج بصور جديدة
0 إغــرآآءآآت جنسيــة وإثــآآرة بلآحدوود .. تحذير للمتزوجين فقط ارجو عدم الحذف


 
مشاركة محذوفة
قديم 30-01-2010, 07:15 PM   #2

 رقم العضوية : 31819
 تاريخ التسجيل : 20 - 1 - 2010
 الإقامة : حيث يكون الصدق
الهواية : رسم البسمه
 المهنة : فاضي أشغال
 الحالة الاجتماعية : مطلق
 الجنس : ذكر
 الدولة : فلسطين
 المشاركات : 26,285
عدد الاعجابات التي تلقيتها : 3
 عدد النقاط : 355665
 تقييم المستوى : { ع ـزيز ـآآلـنفـس } has a reputation beyond repute{ ع ـزيز ـآآلـنفـس } has a reputation beyond repute{ ع ـزيز ـآآلـنفـس } has a reputation beyond repute{ ع ـزيز ـآآلـنفـس } has a reputation beyond repute{ ع ـزيز ـآآلـنفـس } has a reputation beyond repute{ ع ـزيز ـآآلـنفـس } has a reputation beyond repute{ ع ـزيز ـآآلـنفـس } has a reputation beyond repute{ ع ـزيز ـآآلـنفـس } has a reputation beyond repute{ ع ـزيز ـآآلـنفـس } has a reputation beyond repute{ ع ـزيز ـآآلـنفـس } has a reputation beyond repute{ ع ـزيز ـآآلـنفـس } has a reputation beyond repute

{ ع ـزيز ـآآلـنفـس } غير متواجد حالياً

إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى { ع ـزيز ـآآلـنفـس }

افتراضي رد: أإنتي أنثى .. فلتكونيٌ أنثى بجد !
روووعه


حبيبي

مشكور يا الغاليمن مواضيعي
0 اهداء خاص
0 متميزه انتي وان نسوك لن انساك انا اهواك
0 {{ حكايا الورد }} {{ حكايا العطاء }}
0 { اهداء للجميع }
0 { للاداره والمشرفين والاعضاء }
0 { عاشق الصدق مطعون بالقلب }
0 { عاشق الصدق مطعون بالقلب }
0 { قولي لي مين زيك وانت مالك زي }
0 { الحب الحقيقي }
0 اهداء لك يا غير مسجل
0 اهداء لك يا غير مسجل
0 { شوقي لك تكلم واحساسي }
0 تعال تفضل يا غير مسجل
0 اهداء لك يا غير مسجل
0 { اجمل تهنئه للحبيبه حكايا الورد الغاليه }
0 تعال تفضل يا غير مسجل
0 { دعاء لمريض بالشفاء }
0 اهداء لك يا غير مسجل
0 اهداء لك يا غير مسجل
0 ياغير مسجل
0 ياغير مسجل
0 ياغير مسجل
0 { من ع ـزيز ـآآلنـفـس الى حكاية الورد يا اجمل ورد }
0 ياغير مسجل وحشتني
0 ياغير مسجل لك اهداء خاص } من القلب للقلب


 
مشاركة محذوفة
قديم 31-01-2010, 02:04 AM   #3

 رقم العضوية : 5226
 تاريخ التسجيل : 16 - 8 - 2009
 المهنة : بالبيت
 الحالة الاجتماعية : متزوجة
 الجنس : أنثى
 الدولة : السعودية
 المشاركات : 3,793
عدد الاعجابات التي تلقيتها : 0
 عدد النقاط : 358
 تقييم المستوى : اميرة قلبك is just really niceاميرة قلبك is just really niceاميرة قلبك is just really niceاميرة قلبك is just really nice

اميرة قلبك غير متواجد حالياً

افتراضي رد: أإنتي أنثى .. فلتكونيٌ أنثى بجد !

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .من مواضيعي
0 الحلويات والنشاط الزائد لدى الأطفال... حقيقة علمية أم شائعة متوارثة ؟‏
0 مطاعم غريبة حول العالم !!!
0 أكلات خفيفة مخصصة للعشاء بالباذنجان
0 أفكار ذكية لوجبات خفيفة تمنحك الطاقة والحيوية
0 . . عرائس للبيع في سوق الخضار في بلغاريا‏
0 ماذا بعد الكسر؟؟ بقلم - شهيدة لخواجة
0 4 وصفات من السلطات بالمعكرونة
0 في بستان الحب نزرع...‏
0 بودينغ المنغا مع كوكتيل الفاكهة
0 كن كالمطر اينما وقع نفع
0 شوفوا البنوتة اللي خايفة على رجولها
0 نزول انتحاري للحليب !
0 الحمامة الملكة
0 المعلمة/ قصة مؤثرة وذات معنى كبيرلكل من يتوقع انه انسان‏
0 حلوى صحية لكل المناسبات
0 صور اغرب شلال فى تركيا
0 عندمآ تُجرح الأنثى !!‏
0 لعبة الغيرة والشك .. أسبابها وآثارها المدمرة‏
0 ملاك ينزل من السماء على الكعبة
0 موضة آذان الجني / صور !!!!!!!!
0 كان بيتزوج عليها لـــــــــكن !‏
0 بسمة تعترف بأصولها اليهودية و لا تخجل منها !!
0 ممرضات مصريات يتظاهرن ضد مسلسل زهرة وأزواجها
0 هل لديك الجرأة ان تسمي طفلك على اسم حبيبك الذي لم تتزوجيه ؟
0 ماذا تفعل لو ان فتاة اعترفت لك بحبها.؟!


 
مشاركة محذوفة
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

مواضيع مشابهه في منتدى الحياة الزوجية و المتزوجينالذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
معاناة أنثى دلـوعة بروحي منتدى العام والمعلومات 3 05-04-2011 11:18 AM
هي أنثى ولكن ! ليست كآي أنثى امير الرومانسيه احلا كلام منتدى الخواطر و عذب الكلام 10 13-04-2010 01:02 AM
هذيااااااااااااان أنثى مشاعر صاخبة منتدى الخواطر و عذب الكلام 9 16-03-2010 04:06 AM
احساس أنثى  لوكاتي منتدى الخواطر و عذب الكلام 20 30-01-2010 12:04 AM
همسة أنثى ابو الشباب منتدى الخواطر و عذب الكلام 3 11-01-2010 06:35 PM


شرح طلب كلمة المرور من هنا


الساعة الآن 08:12 AM.